Csekk

image

 

imageVasárnap délben Ferenc pápa öt új bíboros kinevezését jelentette be

Május 21-én a Regina caeli elimádkozása előtt a szeretet fontosságát hangsúlyozta a pápa: a szeretet által ismerjük meg Jézust, a szeretet a legfőbb parancs, a szeretetet mindennap tanulnunk kell.

A szentatya beszédét teljes terjedelmében közöljük.

Kedves testvéreim, jó napot kívánok!

A mai evangélium (vö. Jn 14,15–21), mely folytatása a múlt vasárnapinak, ahhoz a megható és drámai eseményhez visz vissza minket, amely Jézus utolsó vacsorája tanítványaival. János evangélista az Úr szájából és szívéből összegyűjti az ő kínszenvedése és halála előtt adott utolsó tanításait. Jézus megígéri barátainak abban a szomorú, sötét pillanatban, hogy őt követően „másik paraklétoszt” (Jn 14,16) fognak kapni. Ez a szó azt jelenti, hogy másik „ügyvédet”, másik pártfogót, másik vigasztalót: „az igazság Lelkét” (Jn 14,17); és hozzáteszi: „Nem hagylak titeket árván: eljövök hozzátok” (Jn 14,18). Ezek a szavak Krisztus újabb eljövetelének öröméről szólnak: ő feltámadottként és megdicsőültként az Atyában lakik, ugyanakkor hozzánk jön a Szentlélekben. Ebben az újabb eljövetelében pedig feltárul a mi egységünk ővele és az Atyával: „Megtudjátok majd, hogy én Atyámban vagyok, ti énbennem, én pedig tibennetek” (Jn 14,20).

Tovább...

imageTalálkozás az Igazsággal - fiatalok ünnepe a Nagymarosi Ifjúsági Találkozón

Tavaly ünnepelte alapításának nyolcszázadik évfordulóját a domonkos rend, ennek jegyében szervezték meg az idei tavaszi nagymarosi ifjúsági találkozót május 20-án. A nap mottója Jézus szavait idézte: „Én vagyok az igazság!”

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Ifjúsági Bizottsága, az Országos Lelkipásztori Intézet (OLI) és az intézet által felkért témafelelős szerzetesrend által szervezett nagymarosi találkozó reggeli imával kezdődött, amelyet a domonkos nővérek vezettek a Boanergész zenekarral közösen. A szerzetesi zsolozsmával záruló imaalkalmon elhangzó fohász, „Uram, mutasd meg az utat, amin járnom kell!”, már a főelőadás gondolatvilágába vezette a jelenlévőket, akik hazai egyházmegyékből, valamint Felvidékről, Kárpátaljáról, Délvidékről és Erdélyből érkeztek Nagymarosra.

Dobszay Benedek OFM napindító gondolataival összekapcsolta a tavaly őszi találkozó témáját (teremtésvédelem, irgalmasság) az ideivel: az igazságról szóló tanítással.

Tovább...

imageMiskolcra érkezett a hajléktalan Jézus szobra

Miskolcon a Hősök terén kapott helyet az együttérzés szobra május 18-án. A Hajléktalan Jézus című alkotást sokan megérintették, gyertyát gyújtottak és imádkoztak mellette.

Országjáró körútjának újabb állomásán a miskolci Hősök tere adott otthont egy délutánra a hajléktalan Jézus szobrának. Az alkotást – a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai és önkéntesei mellett – a szervezet hajléktalan embereket ellátó intézményében is szolgáló katolikus és református lelkipásztorok, valamint hajléktalan emberek köszöntötték.

Mikolai Vince miskolc-diósgyőri plébános, borsodi főesperes úgy fogalmazott, nem idegen a hajléktalan Jézust megidézni, és ilyen szobor formájában is kitenni a városok terére, hiszen bár Jézusé az egész világ, általa és érte teremtette az Isten, Jézusnak mégsem volt helye a világban. „Saját népe elárulta, halálra adta, kivégezték, kitaszított volt. Éppen ezért az iránta való szeretet, ami a szívünkben él, késztessen bennünket arra, hogy együttérzéssel, szeretettel hajoljunk le a hajléktalan emberekhez, hallgassuk meg gondjaikat, nehézségeiket, problémáikat, és tőlünk telhetően igyekezzünk rajtuk segíteni.” Beszédében kiemelte, e szobor érzékenyítő alkotás. „Emlékeztessen minket arra, hogy a földön, padon, lócán fekvő hajléktalan emberek is igénylik a szeretetünket, szolidaritásunkat. És érintse meg a szívünket, indítson minket jóra és segítőkészségre” – fogalmazott.

imageAz élet igéje – 2017. május

Az egész világon milliók olvassák és igyekeznek tettekre váltani – Chiara Lubich, a Fokoláre mozgalom alapítója kezdeményezése szerint – az adott hónapra kiválasztott bibliai mondatot és a hozzáfűzött magyarázatot, amely széles körben hatással van az egyének és közösségek életére.

„Én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.” (Mt 28,20)

Evangéliumának végén Máté elbeszéli Jézus földi életének utolsó eseményeit, hogy feltámadt, és beteljesítette küldetését. Meghirdette Isten újjáteremtő szeretetét minden teremtmény iránt, és megnyitotta a testvériségre vezető utat az emberiség történelmében. Máté számára Jézus a „velünk az Isten”, az Emmánuel, akit a próféták megjövendöltek, és akire Izrael népe várt.

Jézus, mielőtt visszatér az Atyához, összegyűjti tanítványait, akiknek közelebbről is feltárta küldetését, és rájuk bízta, hogy vigyék tovább művét. Merész vállalkozás ez, de Jézus biztatja az apostolokat: nem fordul el tőlük, sőt megígéri, hogy velük marad mindennap, támogatja, elkíséri és bátorítja őket „a világ végezetéig”.

Tovább...

 
image image

images
Hallgassa rádiónkat élőben!

Gyors internet eléréssel

Lassú internet eléréssel

image

A Szent István Rádió adása a
T-Home IPTV-csomag Webrádió szolgáltatásával is hallgatható.

image
 
image
image
image
image
image
image
image
image
Tartalom találatai : 4474268

Látogatók száma

Oldalainkat 38 vendég böngészi

images
 
image

image
images
image

FeltöltésImaszándék

Rózsafüzér imaszándékokat az alábbi telefonszámon várunk.
Telefon: 36/ 510-610

Támogatás

Bankszámlaszám:
CIB Bank Zrt.
11102003-18578726-10000001

Adó 1%

Ha támogatni kíván bennünket, kérjen postai csekket e-mail-ben!

Design: Urban Peter