Csekk

image

 

imageFerenc pápa: Mi is éreztessük meg másokkal Jézus gyengéd szeretetét!

Január 22-én a déli Mária-imához fűzött beszédében a szentatya arra buzdított minket, Krisztusban hívőket, hogy legyünk önzetlenek, és az első tanítványok példája ébressze fel bennük a vágyat, hogy elvigyük az embereknek Jézus örömhírét.

Ferenc pápa beszédét teljes terjedelmében közöljük.

Kedves testvéreim!

A mai evangéliumi szakasz (vö. Mt 4,12–23) Jézus galileai igehirdetésének kezdetét beszéli el. Jézus elhagyja Názáretet, a kis, hegyi falvat, és Kafarnaumban telepszik le, az egyik jelentős, többségében pogányok lakta, tóparti központban, a Földközi-tenger és a mezopotámiai szárazföld kereszteződésében. Ez a döntése azt mutatja, hogy igehirdetésével nemcsak földijeit akarta megszólítani, hanem mindazokat, akik kikötöttek „a pogányok Galileájának” nevezett nagyvárosban (Mt 4,15; vö. Iz 8,23). Ez a föld Jeruzsálemből, a fővárosból nézve félreeső terület, vallásilag pedig tisztátalan volt, mert a nem izraelitákkal való keveredés miatt tele volt pogányokkal. Galileából nyilván nem vártak nagy dolgokat az üdvtörténet szempontjából. Pedig éppen onnan – éppen onnan! – árad szét az a „világosság”, amelyről az elmúlt vasárnapokon elmélkedtünk: Krisztus világossága. Éppen a félreeső területről árad szét!

Tovább...

imageKeresztény–zsidó imaóra: „Zsidók és keresztények arra hivatottak, hogy áldás legyenek a világnak”

Az ökumenikus imahét nyolcadik napján, január 22-én, vasárnap keresztény–zsidó imaórát tartottak Budapesten az Avilai Nagy Szent Teréz-templomban. Erdő Péter bíboros és Darvas István rabbi tartott igehirdetést, a keresztény felekezetek képviselői imádságokat mondtak.

Horváth Zoltán plébános kérésére felállva, csendes imádsággal kezdődött az alkalom a terézvárosi gimnázium diákjait ért veronai buszbaleset áldozatainak emlékére. A terézvárosi templom plébánosa ezt követően köszöntötte az egyházak vezetőit és a híveket.

* * *

Erdő Péter bíboros beszédét az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük:

Kedves Testvérek!

A katolikus liturgiában a mai szentmisében Máté evangéliumának egy részletét olvassuk. Már maga az a tény is, hogy az istentiszteleten heti és napi beosztásban meghatározott szentírási szakaszokat olvasunk, összeköt bennünket. Nem véletlen, hogy a bibliai könyvek keresztény jegyzékét is arra a kérdésre válaszolva rögzítették, hogy mely könyveket kell felolvasni a gyülekezetben. Eleinte nem azt kérdezték, hogy mely könyvek tartoznak a Bibliához, hanem azt, hogy melyekből olvashatunk fel az istentisztelet keretében.

Tovább...

imagePannonhalmán helyezik örök nyugalomra Olofsson Placidot

A január 15-én elhunyt bencés szerzetes búcsúztatását január 26-án tartják Budapesten, a Szent Imre ciszterci templomban, temetése pedig a pannonhalmi bazilikában lesz február 3-án. Az alábbiakban közöljük a Pannonhalmi Főapátság gyászjelentését.

A Pannonhalmi Főapátság főapátja és konventje fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy szeretett rendtársa, dr. Oloffson Károly Placid OSB életének 101., szerzetességének 84., áldozópapságának 78. évében, a betegek szentségével megerősítve, 2017. január 15-én hazatért Mennyei Atyjához.

Placid atyát 2017. január 26-án Budapesten, a Szent Imre ciszterci templomban, a 10 órakor kezdődő szentmisében búcsúztatják a hívek, bencés öregdiákok, tisztelői.

Hamvait a folyó év február 3-án a pannonhalmi bazilikában 14.30 órakor kezdődő gyászmisét követően a Boldogasszony-kápolna kriptájában helyezzük örök nyugalomra.

„A halál naponként ott álljon a szemed előtt” – mondja Szent Benedek a Regula 4. fejezetében. Placid atya ennek szellemében már korábban megírta, hogy mi szerepeljen gyászjelentésében, és azt át is adta főapátjának. Mivel a Regula azt is előírja, hogy a testvérek kölcsönösen engedelmeskedjenek egymásnak, szeretett Placid testvérünk iránti tiszteletből közlöm, amit ő írt magáról:

imageAz élet igéje – 2017. január

Az egész világon milliók olvassák és igyekeznek tettekre váltani – Chiara Lubich, a Fokoláre mozgalom alapítója kezdeményezése szerint – az adott hónapra kiválasztott bibliai mondatot és a hozzáfűzött magyarázatot, amely széles körben hatással van az egyének és közösségek életére.

„Valóban, Krisztus szeretete indít minket” (vö. 2Kor 5,14-20)

„Tegnap este anyukámmal és barátnőjével étterembe mentünk vacsorázni. Csak egy kevés borsót rendeltem, hogy aztán sok édességet tudjak enni, mert nagyon szeretem. Anyukám viszont ezt nem engedte. Már majdnem elment a kedvem az egésztől, de arra gondoltam, hogy Jézus ott ül anyukám mellett, és rámosolyogtam.” „Egy fárasztó nap után végre hazaértem. Tévézés közben az öcsém kivette a kezemből a távirányítót. Nagyon dühös lettem, de aztán megnyugodtam, és hagytam, hogy ő nézze a tévét.” „Apukám beszélt hozzám, én pedig csúnyán válaszoltam neki. Ránéztem, és láttam, hogy megbántódott. Bocsánatot kértem, és megbocsátott.”

Egy római iskola ötödik osztályos tanulói mesélték ezeket a tapasztalatokat az élet igéjével kapcsolatban. Talán nem látunk közvetlen összefüggést a tapasztalatok és az élet igéje között, amit abban a hónapban éltek, de láthatjuk a gyümölcsét, a megélt evangélium ugyanis szeretetre indít. Bármelyik igét próbáljuk élni, a hatása mindig ugyanaz: megváltoztatja az életünket, lelkünkre köti, hogy figyeljünk arra, mire van szüksége a másik embernek, és arra késztet, legyünk testvéreink szolgálatára. Nem is lehet ez másképp, mert ha befogadjuk és megéljük az igét, akkor Jézus születik meg bennünk, és segít úgy cselekednünk, ahogy Ő. Erre gondolt Pál, amikor a korintusiakhoz fordult ezekkel a szavakkal.

Tovább...

 
image image

images
Hallgassa rádiónkat élőben!

Gyors internet eléréssel

Lassú internet eléréssel

image

A Szent István Rádió adása a
T-Home IPTV-csomag Webrádió szolgáltatásával is hallgatható.

image
 
image
image
image
image
image
image
image
Tartalom találatai : 4241516

Látogatók száma

Oldalainkat 25 vendég böngészi

images
 
image

image
images
image

FeltöltésImaszándék

Rózsafüzér imaszándékokat az alábbi telefonszámon várunk.
Telefon: 36/ 510-610

Támogatás

Bankszámlaszám:
CIB Bank Zrt.
11102003-18578726-10000001

Adó 1%

Ha támogatni kíván bennünket, kérjen postai csekket e-mail-ben!

Design: Urban Peter