Csekk

image

 

imageFerenc pápa: az Eucharisztia Isten irántunk tanúsított szeretetére emlékeztet minket

Június 18-án este a szentatya a Lateráni Szent János-bazilika előtti téren mutatta be az úrnapi szentmisét. Beszédében azt hangsúlyozta, hogy az Oltáriszentség az emlékezet és az egység szentsége.

A szentatya homíliáját teljes terjedelmében közöljük.

Úrnapjának főünnepén többször is előkerül az emlékezés témája: „Emlékezz az egész útra, amelyen az Úr, a te Istened vezetett […]. Ne felejtsd el az Urat, […] aki a pusztában mannával táplált” (vö. MTörv 8,2.14.16) – mondta Mózes a népnek. „Ezt tegyétek az én emlékezetemre” (1Kor 11,24) – mondja majd Jézus nekünk. „Emlékezz Jézus Krisztusra” (2Tim 2,8) – mondja majd Pál az ő tanítványának. A „mennyből alászállott, élő kenyér” (Jn 6,51) az emlékezet szentsége, amely valóságosan és megfoghatóan emlékeztet minket Isten irántunk tanúsított szeretetének történelmére.

Emlékezz, mondja ma Isten szava mindannyiunknak. Útjához a nép az Úr tetteinek emlékezetéből merített erőt a pusztában; egyéni üdvtörténetünk az arra való emlékezésen alapszik, amit az Úr tett értünk. Az emlékezés lényegi fontosságú a hit számára, ahogyan a víz is a növény számára: ahogyan nem tud életben maradni és gyümölcsöt hozni egy növény, úgy a hit sem, ha nem oltja szomját az arra való emlékezésből, amit az Úr tett értünk. „Emlékezz Jézus Krisztusra!”

Tovább...

imageAz Oltáriszentségben Isten maradandó jelenlétét ünnepeljük

A Katolikus Egyház ma ünnepli az Úrnapját, amely az Oltáriszentség, vagyis Jézus kenyér és bor általi maradandó jelenlétének ünnepe – mondta Gájer László, az Esztergom-Budapesti főegyházmegye érseki titkára az M1 aktuális csatorna vasárnapi műsorában.

A katolikus pap elmondta, az utolsó vacsora jelenetét a keresztény ősegyház kenyértörés néven vette át, ma pedig szentmisének nevezik, de lényege változatlan: összegyűlik a közösség a kenyér és a bor körül. A Katolikus Egyház úgy hiszi, hogy amikor a misén elmondják Jézus szavait, akkor azok valóban az ő jelenlétét közvetítik, és hogy „a kenyér és a bor színe alatt Jézus valóságosan és lényegileg jelen van”. Így amikor valaki magához veszi a szent ostyát, a szívébe „maga az Isten érkezik meg”, az tehát a földön élő Jézusnak egy meghosszabbított jelenléte – fogalmazott.

A katolikusok szerint a megtört kenyér Isten maradandó jelenlétét hordozza, így azt érdemes megtartani – az erre szolgáló, templomokban lévő szentségtartóban –, vagy például betegekhez elvinni – mondta.

Bár minden szentmisén ünneplik az Oltáriszentséget, azért van külön ünnepnapja is, hogy egy vasárnapon ezen a titkon elmélkedjenek – fűzte hozzá.

A 12. században nagyon elterjedt Berengar Tours-i kanonok (†1088) tévtanítása az Eucharisztiáról: tagadta Krisztus jelenlétét a kenyér és bor színében, és csak jelképes jelenlétet vallott. Bár többször letette az igaz hitvallást, de ezt minden alkalommal visszavonta.

Tovább...

imageA kairói al-Azhar egyetem először vett fel keresztény diákot

A kairói szunnita iszlám központ a múlt héten jelentette be hivatalosan, hogy Abanoub Guirguis Naeem orvostanhallgató felvételt nyert az egyetem fogorvosi fakultására, hogy ott gyakornoki idejét töltse, majd doktori fokozatot szerezzen.

Ez az első eset az ezeréves iszlám intézmény történetében, hogy felvételt nyert egy nem muszlim diák. „Egy keresztény diák felvétele a kairói al-Azhar egyetemre pozitív lépés, mely fontos előrelépést jelenthetne nemcsak az egyetem, hanem az egész ország számára” – nyilatkozta az AsiaNews katolikus hírügynökségnek Rafic Greiche, a kopt katolikus egyház szóvivője.

Kálid Sziddik, az egyetem fogászati tanszékének dékánja kijelentette, hogy Abanoub Guirguis Naeem az előírásoknak megfelelően megpályázta a gyakornoki képzésre kiírt lehetőséget, és úgy döntöttek, hogy elfogadják a kopt keresztény hallgató jelentkezését.

imageAz élet igéje – 2017. június

Az egész világon milliók olvassák és igyekeznek tettekre váltani – Chiara Lubich, a Fokoláre mozgalom alapítója kezdeményezése szerint – az adott hónapra kiválasztott bibliai mondatot és a hozzáfűzött magyarázatot, amely széles körben hatással van az egyének és közösségek életére.

„Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” (Jn 20,21)

Jézus keresztre feszítése után a tanítványok bezárkóztak, mert meg voltak ijedve és össze voltak zavarodva, annak ellenére, hogy előtte Vele jártak-keltek Palesztina útjain, amikor mindenkinek hirdette, hogy Isten Atya, és mindenkit gyengéden szeret.

Az Atya elküldte Jézust, hogy az életével tanúságot tegyen erről a nagy újdonságról, sőt mi több, megnyissa az utat, hogy az emberek Istennel találkozhassanak: Istennel, aki háromság, önmagában is szeretetközösség, és ebbe a végtelen ölelésbe vonja be teremtményeit.

Nyilvános működése során sokan látták, hallották és tapasztalták jóságát, befogadó, megbocsátó és reményt adó szavainak és tetteinek gyümölcsét. Aztán elítélték és keresztre feszítették. Ezek után írja le János evangéliuma, hogy Jézus harmadnapra föltámadt, megjelent tanítványainak, és meghívta őket, hogy folytassák küldetését:

Tovább...

 
image image

images
Hallgassa rádiónkat élőben!

Gyors internet eléréssel

Lassú internet eléréssel

image

A Szent István Rádió adása a
T-Home IPTV-csomag Webrádió szolgáltatásával is hallgatható.

image

image
image
 
image
image
image
image
image
image
image
image
Tartalom találatai : 4535184

Látogatók száma

Oldalainkat 28 vendég böngészi

images
 
image

image
images
image

FeltöltésImaszándék

Rózsafüzér imaszándékokat az alábbi telefonszámon várunk.
Telefon: 36/ 510-610

Támogatás

Bankszámlaszám:
CIB Bank Zrt.
11102003-18578726-10000001

Adó 1%

Ha támogatni kíván bennünket, kérjen postai csekket e-mail-ben!

Design: Urban Peter