Támogatás

imageChristus surrexit, venite et videte! – Ferenc pápa húsvéti üzenete

A húsvétvasárnapi szentmise után Ferenc pápa körbejárta a Szent Péter teret hogy köszöntse az egybegyűlt híveket, ezt követően az „áldások erkélyén” felolvasta húsvéti üzenetét, majd kiosztotta a hagyományos Urbi et Orbi-áldást.
 
Kedves Testvéreim, boldog húsvétot!

Az egész világon szétszóródott egyházban visszhangzik az angyal asszonyokhoz intézett üzenete: „Ne féljetek! Tudom, hogy ti Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt. Feltámadt... Gyertek, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott!” (Mt 28,5–6)

Tovább...

imageFeltámadt Krisztus! Alleluja! - Videó

Ternyák Csaba érsek húsvétvasárnapi beszéde az egri bazilikában.

 

 

 

 

 
Húsvéti Vigília szertartásra került sor Ternyák Csaba érsek celebrálásával az egri bazilikában április 19-én, amelynek kezdetén tűzszentelésre és a húsvéti gyertya előkészítésére, megáldására került sor. A fellobbanó gyertya lángját fokozatosan osztották szét a székesegyházban a diakónus háromszori felhívására: „Krisztus világossága!” A húsvéti öröméneket a diakónus énekelte, majd az ószövetségi olvasmányok következtek. Ezután csendült fel a Glória a Főpásztor intonálásával, és gyulladtak fel a bazilika fényei.

Tovább...

imageKrisztus engedelmes lett a halálig - Videóval

Nagypénteken az Egyház nem mutat be szentmisét, hanem ősi liturgiával ünnepli az Úr Jézus szenvedését és megváltó kereszthalálát. Így történt ez az egri bazilikában is április 18-án, az esti szertartás keretében. Ternyák Csaba érsek az asszisztenciával teljes csendben vonult ki, majd leborulásukkal fejezték ki a megrendültséget. A szertartás első részében igeliturgiára került sor, amelynek hangsúlyos része volt a János evangélium passiója, amelyet a kispapok szkólája adott elő Urbán Péter karnagy vezetésével.

A kereszt ott van szobáinkban, nyakunkban hordozzuk, nap mint nap emlékeztet megváltásunkra – fogalmazta meg a Főpásztor a homíliában. De a mai ünnep nem egyszerű visszaemlékezés, együttlétünk igaz ünneplés, mert nem a keresztet, hanem a győztest ünnepeljük.

Tovább...

image

Megmosta lábukat...  Videóval

A Húsvéti Szent Háromnap április 17-én, a nagycsütörtök esti szentmisével vette kezdetét, amelyen az utolsó vacsora emlékét, és a lábmosás eseményét idéztük fel.

A szentmise kezdetén, amelynek Ternyák Csaba érsek volt a főcelebránsa, felcsendült a Glória, megszólaltak a harangok és a csengők, hogy aztán elnémuljanak egészen a Vigília szertartásig.

Az utolsó vacsora termében, amelyet cönákulumnak is neveznek, ezen az estén alapította meg a mi Urunk, Jézus Krisztus a papságot és az Eucharisztiát – fogalmazta meg Ternyák érsek a szentbeszéd kezdetén.

Tovább...

Az egyházmegye püspökeinek és papságának ünnepélyes bevonulásával vette kezdetét a krizmaszentelő szentmise az egri bazilikában április 17-én. A főcelebráns, Ternyák Csaba egri érsek szentbeszédét követően a papi fogadalomtétel megújítása következett, majd a diakónusok az oltár elé vitték a keresztelendők, a betegek és a Krisztus papságában részesülők olaját, amelyeket ezután a Főpásztor ünnepélyesen megáldott.
 
Ma délelőtt a papságunkra emlékezünk, amellyel magának Krisztusnak a papságában részesülünk és az ő életét, az ő papságát éljük tovább - fordult szentbeszédében a paptestvérekhez a Főpásztor. 

Tovább...

imageHúsvéti szertartásrend a püspöki székhelyeken

Az alábbiakban a húsvéti időszak ünnepi püspöki szertartások helyszínéről és időpontjáról tájékozódhatnak.
 
Egri Főegyházmegye

Ternyák Csaba egri érsek nagyheti liturgikus programjai

Nagycsütörtök
9 óra - olajszentelési szentmise a bazilikában

Tovább...

image

Az Élet Igéje - április

Az egész világon milliók olvassák és igyekeznek tettekre váltani azt a magyarázatot, amelyet Chiara Lubich, a Fokoláre Mozgalom alapítója havonta a Szentírás egy-egy mondatához fűzött, s amely széles körben hatással van az egyének és közösségek életére.

"Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást!" (Jn 13,34)

 Tovább...

 
zenepalyazat
image image

images
Hallgassa rádiónkat élőben!

Gyors internet eléréssel

Lassú internet eléréssel

A Szent István Rádió adása a
T-Home IPTV-csomag Webrádió szolgáltatásával is hallgatható.

Melyik vételkörzetünkben hallgatja rádiónkat?
 
image
images
 
image
 
image
image
image
image
image
Tartalom találatai : 2434566

Látogatók száma

Oldalainkat 22 vendég és 1 tag böngészi
  • Hírszerkesztő

image
images

image

FeltöltésImaszándék

Rózsafüzér imaszándékokat az alábbi telefonszámon várunk.
Telefon: 36/ 510-610

Támogatás

Bankszámlaszám:
CIB Bank Zrt.
11102003-18578726-10000001

Adó 1%

Ha támogatni kíván bennünket, kérjen postai csekket e-mail-ben!

Design: Urban Peter