Nem középiskolás fokon
A "Nem középiskolás fokon" című irodalmi műsorban költőóriásokat mutatunk be lélektani szempontból. Megvilágítjuk Balassi Bálint, Pilinszky János, József Attila és számos más alkotó sorsát, művészetét. Műsorunkat zenei betétek teszik teljessé. A sorozat előadója és szerkesztője: Dr. Hanisné Petró Valéria. A zenei szerkesztő Kónya Éva.
A műsor időpontja: hétfőn 19:10-kor, ismétlés szerdán 13:05-kor.
 
87. Irodalomoktatás a netgenerációnak
Közöttünk él az úgynevezett Net Generáció - az 1982 és 1991 között született fiatalok, akik másképpen tanulnak, másképpen kommunikálnak.
Milyen hatással van az internet a gondolkodásra és az irodalomoktatásra?
Diák vélemények, a Dobó István Gimnázium tanítványainak irodalom dolgozatai alapján.

86. A tehetség mibenlétéről
"Nem verték belém tanítók
Bottal a költészetet,
Iskolai szabályoknak
Lelkem sosem engedett.
Támaszkodjék szabályokra,
Ki szabadban félve mén.
A korláttalan természet
Vadvirága vagyok én."
(Petőfi Sándor - A természet vadvirága)
 
85. Mikszáth Kálmán - Az a fekete folt (2. rész)
"Ott künn a Brezinán az a fekete folt,
Fekete folt helyén valaha akol volt..."

 
 
 
84. Mikszáth Kálmán - Az a fekete folt (1. rész)
"Ott künn a Brezinán az a fekete folt,
Fekete folt helyén valaha akol volt..." 

 

83. Mikszáth Kálmán művészete
Mikszáth Kálmán és Mauks Ilona különös házassága és a Bede Anna tartozása című novella


 
82. "Ádvent: a várakozás megszentelése.
Rokona annak a gyönyörű gondolatnak,
hogy "meg kell tanulnunk vágyakozni az után,
ami a miénk". Gyermekkorunkban éltünk így.
Vágyakoztunk arra - ami biztosan megjött."
(Pilinszky János)
Nagy költőink istenes és adventi versei


81. Berzsenyi Dániel élete és költészete
"Oh, a szárnyas idő hirtelen elrepül,
S minden míve tünő szárnya körül lebeg!
Minden csak jelenés; minden az ég alatt,
Mint a kis nefelejcs, enyész."
(Berzsenyi Dániel - A közelítő tél)
 
80. Szophoklész Antigoné című tragédiájának erkölcsi üzenete 2. rész
"Az én vezérem szeretet, nem gyűlölet."
(Szophoklész - Antigoné)


 
79. A görög dráma és Szophoklész Antigoné című tragédiájának erkölcsi üzenete
"Sok van, mi csodálatos,
De az embernél nincs semmi csodálatosabb."
(Szophoklész - Antigoné)


 
78. "Szeret - nem szeret" bús boldog talánya,
Epedések zárt ablakok előtt,
Ó erkélyeknek hervatag virága,
Séták, sírások, meglátom-e őt?

Juhász Gyula költészete


 
77. A barokk korszak művészeti arculata
(Pázmány Péter - Az utolsó ítéletnek rettenetességérűl)


 
76. Nyelvészeti és néprajzi érdekességek egy-egy szólásunkban (2. rész)
(O. Nagy Gábor nyelvész, irodalomtörténész Mi fán terem? Magyar szólásmondások eredete című
könyve alapján)


 
75. Nyelvészeti és néprajzi érdekességek egy-egy szólásunkban
(O. Nagy Gábor nyelvész, irodalomtörténész Mi fán terem? Magyar szólásmondások eredete című
könyve alapján)


 
74. "Mert álom a bűn és álom a jóság,
De minden álomnál több a valóság,
Hogy itt vagyok már és még itt vagyok
S tanuskodom a napról, hogy ragyog."
Karinthy Frigyes és Böhm Aranka viharos szerelme
 
73. "Vér volt, az ő drága, szent vére.
Az anyámé, aki úgy tudott kacagni,
ahogy a szegény emberek között is
csak kevés tud."
Móricz Zsigmond: Hét krajcár 
 
72. "Elszisszent az út alólad
Nyárfák félelme ülepült
homlokod pólusaira
De csak tovább fától fáig
Nincs az a film az a magnó
vissza ez már nem játszható"

Kányádi Sándor költészete

 
71. "Kegyelmet uradtól nem vár soha Szondi,
Jézusa kezében kész a kegyelem:
Egyenest oda fog folyamodni."
Erkölcsi példázatok Arany János balladáiban

(A hamis tanú, A walesi bárdok és a Szondi két apródja)
 
70. "Képeden volt egy pár rózsa:
Hova lett ily hamar róla?"
Arany János szerelmi élete és balladái

(Tengeri- hántás, Szőke Panni és a Híd-avatás)

 
69. "De most bezzeg bánja már,
Váltig hajtja: kár volt, kár!"
Arany János a balladaírás Shakespeare-je

(Ágnes asszony, Vörös Rébék és a Tetemre hívás)
 
 
68. "De, kivel nem ér föl egész világ ökre,
Dicső híre-neve fennmarad örökre."
Arany János -Toldi

(Tízedik, Tizenegyedik és Tizenkettedik Ének)
 

67. „Mert alighogy Miklóst a bika meglátta,
Rémitőt sikkantott és a port kapálta,
Azután úgy szórta a földet szarvával,
Mintha szérűn pelyvát forgatna villával.
Egyszersmind erősen nekirugaszkodva
Szarvát öklelőre nagy-le bocsátotta.”
Arany János –Toldi

(Hetedik, Nyolcadik és Kilencedik Ének)

 
66. "...Állj meg, állj meg Toldi! gyilkos a szándékod,"
Arany János -Toldi
(Negyedik, Ötödik és Hatodik Ének)
 
 
 
65. „Egy, csak egy legény van talpon a vidéken,
Meddig a szem ellát puszta földön, égen;”
Arany János – Toldi
(Előszó, Első, Második és Harmadik Ének)
 
64. A szimbolizmus
"Mint lomha fal feszült közénk a sűrü éj,
de a homályon át szemem szemedre lelt még,"
/Charles Baudelaire/
 
 
 
63. "Egy gondolat bánt engemet: Ágyban, párnák közt halni meg!"
A Petőfi Sándor életét és halálát vizsgáló szibériai kutatás

Vendégünk: Alekszej Vaszilijevics Tyivanyenko történelem professzor,
Ulan-Ude (Szibéria) 
 
 
62. „Ez jó mulatság, férfi munka volt!”
Vörösmarty Mihály költészete
 
61. "Légy híve rendületlenűl"
Vörösmarty Mihály élete és költészete
 
 
60. "Hazámat, nemzetemet mindig lángolva szerettem"
Kölcsey Ferenc élete és költészete

 
59. "Hazám, hazám, te mindenem!"
Katona József Bánk bán című drámája (2. rész)

 
58. "Hazám, hazám, te mindenem!"
A magyar romantika egyik legjelentősebb alkotása:
Katona József Bánk bán című drámája (1. rész)

57. A romantika korstílusa (2. rész)
Puskin titokzatos élete

 

56. A romantika korstílusa (1. rész)

 

55. A Magyar kultúra napja
Kölcsey Ferenc - Himnusz

 
54. Ferenc Pápa - Füveskönyv
 
 
53. Madách Imre - Az ember tragédiája, műelemzés
(12., 13., 14., és 15. szín)
Írta: Dr. Hanisné Petró Valéria
 
 
52. Madách Imre - Az ember tragédiája, műelemzés
(8., 9., 10., és 11. szín)
Írta: Dr. Hanisné Petró Valéria
 
 
51. Madách Imre - Az ember tragédiája, műelemzés (Történelmi színek)
Írta: Dr. Hanisné Petró Valéria
 
 
50. Madách Imre - Az ember tragédiája, műelemzés
Írta: Dr. Hanisné Petró Valéria
 
 
49. Madách Imre - Az ember tragédiája (1. rész)
 
 
48. Vajda János magánélete és emberi arculata
 
47. A lélek drámája - Vajda János költészete
 
 
46. Déry Tibor: Szerelem (1956)
 
image nem_kozepiskolas_fokon_dery_tibor_szerelem.mp3 
 
45. Zrínyi Miklós - Szigeti veszedelem
 

44. Zrínyi Miklós élete és halálának körülményei

image nem_kozepiskolas_Zrínyi Miklós_01.mp3 
 

43. Szent István király intelmei Imre herceghez - 2. rész

image nem_kozepiskolas_Szent_Istvan_02.mp3
 

42. Szent István király intelmei Imre herceghez – 1. rész

image nem_kozepiskolas_Szent_Istvan_01.mp3
 
 
41. Gárdonyi - Hosszúhajú veszedelem (Dr. Hanisné Petró Valéria tanulmánya és diákok reflexiói: Fialkovics Anett és Domán Zsuzsanna, Várkoly Enikő és Berecz Dorina)
 
 
 
40. Gárdonyi - Hosszúhajú veszedelem
 
 
39. Földre néző szem  - Gárdonyi Géza füveskönyve
 

38. Wass Albert élete és művei

 
37. A Nemzeti Összetartozás Napja
 
MÁRAI SÁNDOR
 
35. Márai: Az árva (2013-as érettségi feladatok)
 
 
36. Márai: Az árva, elemzés és Halotti beszéd
 
 
 
34. William Shakespeare - Rómeó és Júlia
 
 
 
33. Miért olvasnak, mit és mit nem - a mai fiatalok?
 
 
 
PETŐFI SÁNDOR
 
29.  Petőfi Sándor életútja és költeményei
 
 

30.  Petőfi Sándor életútja és költeményei – Debrecen, Júlia, ’48

31.  Petőfi Sándor életútja és költeményei – Az apostoltól Barguzinig

 
32.  Petőfi Sándor életútja és költeményei - Petőfi orosz unokái

 
EGYHÁZÜLDÖZÉS
 
26.  Egyházüldözés az 1950-es években (Lénárd Ödön)
 
 
27.  Egyházüldözés a kommunizmus idején (Mindszenty)
 
 
 
28. Gárdonyi az "egri remete"
 
 
25. "látod-e drága…"
(Radnóti Miklós)

 
24. Stendhal: Vörös és fekete
 
 
23. A lélekben megtett visszaút
(Krúdy Gyula)
 

22. Krúdy világa

 
21. "Ne bánd, a holnap mit hoz…"
Quintus Horatius Flaccus


 

20. Isten, Jézus és a karácsony a magyar költészetben

image nem_kozepiskolas_fokon_karacsony.mp3

19. Jókai Anna születésnapjára

image nem_kozepiskolas_fokon_jokai_anna.mp3

 
18. „… egy nyelv van, és az a magyar.” /Teller Ede/
 
 
17. "A magyarok marslakók" (A magyar nyelv napja)
 
 
16. Csokonai a szeretet művésze
 
 

15. „Kedv! Remények! Lillák!” (Csokonai Vitéz Mihály)

image nem_kozepiskolas_csokonai_vitez_mihaly01.mp3

 
14. "Népek Krisztusa, Magyarország"
(1956. október 23.)
 
 
13. Kosztolányi Dezső: Fürdés; Esti Kornél (18. fejezet) és Édes Anna elemzés
 
 
12. Aradi vár – halál völgye
 
 
11. Kosztolányi Dezső: Fürdés; Esti Kornél (18. fejezet)
 
 
 
10. Az örök gyermek a halál küszöbén: Kosztolányi Dezső Hajnali részegség
 
 
 
9. Babits Mihály: Jónás könyve
 

8. Góg és Magóg fia a háború idején

 

7. A tisztánlátó Ady Endre

 
 
6. Az imádott és elfeledett - Mécs László költészete
 
 
 
5. József Attila a" Mindenség summáslegénye" 
 
3. Villon a (gaz)ember
 
2. Pilinszky árvasága

image nem_kozepiskolas_fokon_pilinszky.mp3

1. Balassi tragédiája

image nem_kozepiskolas_fokon_balassi.mp3

 

 

 
Design: Urban Peter